Kontakti

Home »  Kontakti

Mārtiņš Puķe
Būvprojektu vadītājs
Tālrunis : 28332434
e-pasts : martins@kbs.lv

 

Uģis Brēdiķis
Sertificēts būvdarbu vadītājs,
sertifikāta nr.4-03306
Tālrunis : 26280000
e-pasts : ugis@kbs.lv

Andrejs Safonovs
Sertificēts būvdarbu vadītājs,

sertifikāta nr.4-01590
Tālrunis : 29130195

Agnese Grundmane
biroja vadītāja
Tālrunis :26677889
e-pasts : birojs@kbs.lv

Mūsu rekvizīti:

SIA “Kuldīgas būvserviss”
PVN.reģ.nr.LV51203039921
Juridiskā adrese: Piltenes 10, Kuldīga, LV-3301
Bankas konts: LV72UNLA0050016735741
AS “SEB banka”

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.9141-R